Gamla stan i Stockholm

Hur kan de fysiska butikerna använda datan ifrån sina nätbutiker på ett enkelt sätt?

Nordiska butikskedjor har en stor förbättringspotential när det gäller att nyttja datan som samlas in ifrån deras motsvarande nätbutik.

Detta skriver Martin Granberg från Priceindx och Ole Martin N. Evensmo från Springboard Martech.

Nätbutikerna har inte bara blivit en ny och effektivt marknadsförings- och säljkanal för butikskedjorna. I dessa samlas det också in mycket relevant data som kan göra de fysiska butikerna bättre, men i många hänseenden utnyttas datan inte optimalt. I denna artikeln vill vi titta närmare på några möjligheter där man kan använda ehandelsdata i fysisk butik och argumentera för att butiksansvariga kan ha ett stort intresse i att jobba tätt tillsammans med e-handelsavdelningen.

Konkurrenskraftiga priser

Många företag använder avancerade verktyg för att övervaka konkurrenternas priser. Viktigaste funktionen brukar skrapning av konkurrenternas webshoppar vara, där sen de egna priserna snabbt justeras med hjälp av dynamisk prissättning.

Det har länge varit osäkert och inte alltid möjligt att använda denna datan i fysiska butiker på grund av tröga och ofta omoderna datorsystem. Detta har ofta resulterat i att de fysiska butiker och nätbutikerna inte har haft synkroniserade priser, något som har skapat interna konflikter och förvirrat kunderna. De sista åren har vi dock sett många tekniska förbättringar i den tekniska infrastrukturen hos olika kedjor, något som har gjort det lättare att uppdatera priserna kontinuerligt.

Bland annat har elektroniska hyllkants-etiketter blivit både bättre och billigare, vilket har resulterat i att det nu är möjligt med både fler och snabbare prisändringar i butik. Detta i sin tur leder till att butikspriserna kan harmoniseras med den egna webbutiken och den övriga marknaden.

Just nu ligger dagligvaruhandeln längst fram när det gäller elektroniska hyllkant-etiketter, mycket tack vara både priskonkurrens i branschen men också produkternas ofta kort hållbarhet. Men med bättre system i butikerna och större användning av prisverktyg för näthandeln tror vi att många branscher snabbt kommer ändra sig till det bättre.

Kundens egna erfarenheter

Med ökad användning av hyllkants-etiketter i butik blir det också lättare att exponera produktrecensioner i butik. Moderna e-handlare samlar in i allt ökande grad kundernas recensioner i form av tex. stjärnor men också mer detaljerad fritextfält.

Handlare som har samlat in ett större antal recensioner på nätet, upplever positiv effekt på konverteringsgrad men också trafik och kundförtroende. Det finns egentligen ingen orsak till att denna information inte skall synliggöras i realtid även i de fysiska butikerna via olika digital system som hyllkantsetiketter och skärmar, eller i de mer traditionella kanaler som hyllvippor eller kampanjskyltar.

Med allt detta sagt finns det verkligen ingen anledning att inte samla in produktrecensioner via sina nätbutiker. Avancerade system kan också samla in data ifrån fysiska butiker och exponera den på nätet. På sikt bör denna typ av information samlas in i tex. ett PIM system, så att hela organisationer kan använda och dra nytta av denna datan. Produktrecension är tex. inte bara intressant för sälj och marknadsföring, men också för inköp och produktutveckling.

Identifiera bästsäljare med hjälp av data

I den fysiska butiken kan det ta tid att identifiera nya produkter som marknaden vill ha. I nätbutikerna ser man ofta trenderna mycket tidigare eftersom kunden ofta söker i webbutiker efter de produkterna de är ute efter och det är lättare att samla tillräckligt information på nätet.

I en fysiskt butik ligger insikterna i det som kunderna delar med sig till de enskilda anställda som ofta inte har ett sätt eller system att samla in och mäta denna datan. Genom att i sin webbutik se vilka produkter som trendar och har ökad försäljning eller genom att titta på sökloggen kan man få insikter som har stort kommersiellt värde.

Börja med det enkla

Detta är bara några exempel på hur man kan använda datan ifrån nätbutiker i den fysiska handeln, både via digitala system men också i hur man faktiskt väljer produkter till hyllan.

Den självklara frågan blir därför, varför skall butikerna använda sina ofta dyra kvadratmeter till att exponera produkter där de har ”dåligt” pris jämfört med konkurrenterna, eller för den delen produkter som fått dåliga recensioner av kunderna.

Som ett tillägg är det självklart intressant att närmare undersöka hur man med hjälp av datan kan använda maskininlärning och köpbeteende för att bla. förutsäga kundtillströmning i fysiska butiker och lösningar för att ge personifierade produktförslag när kunden står i kassan.

Men vår rekommendation är att börja med det enkla, och där man redan idag kan göra en skillnad.

Många företag använder avancerade verktyg för att övervaka konkurrenternas priser. Viktigaste funktionen brukar skrapning av konkurrenternas webshoppar vara, där sen de egna priserna snabbt justeras med hjälp av dynamisk prissättning.

Det har länge varit osäkert och inte alltid möjligt att använda denna datan i fysiska butiker på grund av tröga och ofta omoderna datorsystem. Detta har ofta resulterat i att de fysiska butiker och nätbutikerna inte har haft synkroniserade priser, något som har skapat interna konflikter och förvirrat kunderna. De sista åren har vi dock sett många tekniska förbättringar i den tekniska infrastrukturen hos olika kedjor, något som har gjort det lättare att uppdatera priserna kontinuerligt.

Bland annat har elektroniska hyllkants-etiketter blivit både bättre och billigare, vilket har resulterat i att det nu är möjligt med både fler och snabbare prisändringar i butik. Detta i sin tur leder till att butikspriserna kan harmoniseras med den egna webbutiken och den övriga marknaden.

Just nu ligger dagligvaruhandeln längst fram när det gäller elektroniska hyllkant-etiketter, mycket tack vara både priskonkurrens i branschen men också produkternas ofta kort hållbarhet. Men med bättre system i butikerna och större användning av prisverktyg för näthandeln tror vi att många branscher snabbt kommer ändra sig till det bättre.

Kundens egna erfarenheter

Med ökad användning av hyllkants-etiketter i butik blir det också lättare att exponera produktrecensioner i butik. Moderna e-handlare samlar in i allt ökande grad kundernas recensioner i form av tex. stjärnor men också mer detaljerad fritextfält.

Handlare som har samlat in ett större antal recensioner på nätet, upplever positiv effekt på konverteringsgrad men också trafik och kundförtroende. Det finns egentligen ingen orsak till att denna information inte skall synliggöras i realtid även i de fysiska butikerna via olika digital system som hyllkantsetiketter och skärmar, eller i de mer traditionella kanaler som hyllvippor eller kampanjskyltar.

Med allt detta sagt finns det verkligen ingen anledning att inte samla in produktrecensioner via sina nätbutiker. Avancerade system kan också samla in data ifrån fysiska butiker och exponera den på nätet. På sikt bör denna typ av information samlas in i tex. ett PIM system, så att hela organisationer kan använda och dra nytta av denna datan. Produktrecension är tex. inte bara intressant för sälj och marknadsföring, men också för inköp och produktutveckling.

Identifiera bästsäljare med hjälp av data

I den fysiska butiken kan det ta tid att identifiera nya produkter som marknaden vill ha. I nätbutikerna ser man ofta trenderna mycket tidigare eftersom kunden ofta söker i webbutiker efter de produkterna de är ute efter och det är lättare att samla tillräckligt information på nätet.

I en fysiskt butik ligger insikterna i det som kunderna delar med sig till de enskilda anställda som ofta inte har ett sätt eller system att samla in och mäta denna datan. Genom att i sin webbutik se vilka produkter som trendar och har ökad försäljning eller genom att titta på sökloggen kan man få insikter som har stort kommersiellt värde.

Börja med det enkla

Ole Martin N Evensmo 1600×900 002 1Ole Martin N. Evensmo från Springboard Martech Detta är bara några exempel på hur man kan använda datan ifrån nätbutiker i den fysiska handeln, både via digitala system men också i hur man faktiskt väljer produkter till hyllan.

Den självklara frågan blir därför, varför skall butikerna använda sina ofta dyra kvadratmeter till att exponera produkter där de har ”dåligt” pris jämfört med konkurrenterna, eller för den delen produkter som fått dåliga recensioner av kunderna.

Som ett tillägg är det självklart intressant att närmare undersöka hur man med hjälp av datan kan använda maskininlärning och köpbeteende för att bla. förutsäga kundtillströmning i fysiska butiker och lösningar för att ge personifierade produktförslag när kunden står i kassan.

Men vår rekommendation är att börja med det enkla, och där man redan idag kan göra en skillnad.

Kontakta oss för en demo

Vi har beprövade strategier och erfarenheter sedan 2006 och visar gärna hur man kan ta kontroll över omvärldsbevakning, sortimentskurering och dynamiska prisregler.